Grafičke lampe

AlbatrosAdria grafičke lampe za izradu ploča, koje se uvelike koriste u opremi za pre-press, a sastoje se od kvarcne posude visoke čistoće koja sadrži merkurij s dodatkom galijeva-jodida ili drugog rijetkog metalnog aditiva.

AlbatosAdria distribuira pouzdane lampe za većinu reprografske opreme, uključujući Amergraph, Berkey, Burgess, NuArc, Theimer, Olec, Dainippon, Sandmar te mnoge druge.